EKREM HAKKI AYVERDİ

Âbide şahsiyet, bir büyük uç beyi...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Ekrem Hakkı Ayverdi'yi anma programı

E-posta Yazdır PDF

Prof. Dr. Haluk Dursun, Sinan Uluant ve Özcan Ergiydiren'in konuşmacı olacakları Beş Şehirli Münevver Anma programlarının sonuncusu olarak bugün Ekrem Hakkı Ayverdi'yi anıyoruz. Programımızın14 Nisan 2016 perşembe günü saat 18.00'da Çemberlitaş'ta Köprülü Medresesi'nde icra edileceğini hatırlatmak isteriz. Davetlisiniz.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı

A: Köprülü Mehmed Paşa Medresesi
Peykhâne Sokağı, No:3
Çemberlitaş/İstanbul

T: 0 212 5162356
F: 0 212 6380272

 

www.kubbealti.org.tr

www.facebook.com/groups/kubbealtivakfi

http://twitter.com/#!/KUBBEALTIVAKFI

http://instagram.com/kubbealti_vakfi

 

Ekrem Hakkı Ayverdi Belgeseli

E-posta Yazdır PDF

TRT tarafından hazırlanmış olan Ekrem Hakkı Ayverdi Belgeseli, kendisinin doğum yıldönümü olan 22 Aralık'ta saat 21:00'de TRT Belgesel kanalında yayınlanacak.

 

Ekrem Hakkı Ayverdi, vefâtının 30. yılı münâsebetiyle anılacak

E-posta Yazdır PDF

26 Ekim 2014 Pazar günü saat 11'de, TRT Türk'te yayınlanacak olan "11 Kahvesi" isimli programda, vefâtının 30. yılı münâsebetiyle Ekrem Hakkı Ayverdi anılacak. Programa Uğur Derman, İ. Aydın Yüksel ve Sinan Uluant, konuşmacı olarak katılacaklar.

--

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı

Köprülü Mehmed Paşa Medresesi Peykhâne Sokağı, No:3

Çemberlitaş / İstanbul

 

SEMPOZYUM

E-posta Yazdır PDF

Vefâtının 30. Senesinde Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtırasına...

OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

22-23 Ekim 2014, İTÜ - Taşkışla, 109

OSMANLI MİMARLIK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

http://www.ayverdisempozyum2014.com/

 


 

KARDEŞİM EKREM HAKKI

E-posta Yazdır PDF

SÂMİHA AYVERDİ

Ekrem Hakkı AyverdiKardeşi olarak, onun şanında meth-ü senâ yollu birşeyler söyleyip yazacağım zannedilebilir. Hayır. Bu işi kendisini yakından uzaktan tanıyanlar yaptılar ve yapmaktalar. Belki istikbâle hediye ettiği kitaplarına başvuracak olanlar yüzünden asırlar boyu yapılagelecektir. Hadis-i Kudside beyan olunduğu üzere Cenâb-ı Hak: "Ben sevdiğimi öldürürüm; öldürdüğümün diyeti de benim!.." buyuruyor, işte Ekrem Hakkı Ayverdi, Cenâb-ı Hakk'ın, kendisini şeytanî ve nefsani hırs, çirkinlik ve ayıplardan öldürtüp temizleyerek ilahi vasıflarıyla kendine mâl ettiği müstesnalardandır. Bu manevi müdahale ile kuvvetlenmiş bulunan kardeşim de, cemiyete, çeşidi faziletlerinin bereketi ile ihlâsını san'atını, imanını, dürüstlüğünü, diğergamlığını, sonuna kadar cömertçe bezletti. Böylece de, bir ihtişamlı abide olan o derûni ihlâs ve heyecan, aksiyon plânına tercüme ve nakil oldu. Öyle ki madde ile mânâyı yani Türk-İslam terkibini, Hakk'ın şahitliği huzurunda nikâhlayarak, bu birleşmeden doğan meşrû zürriyeti dev eserler hâlindeki kitapları Türk kültürüne hediye eyledi. Birer veled-i sahih olan bütün eserleri Ekrem Hakkı Ayverdi’nin manevi zürriyetidir.

Devamını oku...
 

Osmanlı İzinde Yarım Asır

E-posta Yazdır PDF

Hollandalı sanat tarihçisi Prof. Dr. Machiel Kiel, Osmanlı torunlarını utandıracak kadar Osmanlı hayranı. Evliya Çelebi gibi yarım asırdır Balkanlar’daki Osmanlı eserlerini kayıt altına alan Kiel’in sıra dışı hikâyesi…

"AYVERDİ BENİ FATİH’TEKİ EVİNDE AĞIRLARDI"

 

Prof.Dr. Machiel Kiel

1971'de Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Balkanlar üzerindeki makaleleriyle karşılaşır. Onunla tanışmak ve çalışabilmek için bir mektup yazar. Ayverdi de olumlu bir cevap yazar. Kiel, daha sonraki yıllar bazı konularda onun yardımına başvurur. Hatta Ayverdi daha sonraları onun için “çok parlak bir genç” nitelemesinde de bulunur.

“İlk tanışmamız ona yazdığım mektupla oldu. Birkaç kez yeni bulduğum kitabeleri ona okuttum. Bana yardımcı oldu, Fatih’teki evinde misafir etti. Ayverdi çok şey yaptı. Onun gibi biri daha gelmedi. Profesör Abdüsselam Uluçam da çok iyi; ama Ayverdi bambaşka biriydi. Ayverdi gibi bir desteğim olsa çalışmalarım daha da artardı."

 "Evliya Çelebi gibi 50 yıldır Balkanlar’ı gezdim, gördüm ve yazdım. Osmanlı eserlerinin içler acısı durumunu rapor ettim yetkililere. Saha çalışmalarında eserlerin fotoğrafını çektiğim için dayak da yedim, hapse de atıldım… Bir kavga veriyorum barbarlığa karşı, siz de sahip çıkın… Çünkü önlem alınmazsa 10 yıl içinde Balkanlar’da eser kalmayacak."

Bu sözler bir Türk vatandaşına değil, Hollandalı Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Machiel Kiel’e ait. Hayatını Balkanlar’daki Osmanlı eserleri ve belgelerini araştırmaya adayan Kiel, tam bir Osmanlı mimarisi hayranı. İlerleyen yaşına rağmen her imkân bulduğunda soluğu Balkanlar’da alan bir saha araştırmacısı. 1959’da henüz 21 yaşındayken başladığı Balkan çalışmalarında 50. yılını tamamlamış. Arşiv ile saha çalışmalarını birlikte yürütmesi de, kendisini daha başarılı kılmış.

Devamını oku...
 

Ekrem Hakkı Ayverdi

E-posta Yazdır PDF

Yüksek Mühendis Mimar Dr. Ekrem Hakkı AYVERDİ 24 Nisan 1984 günü Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Ekrem Hakkı Ayverdi
Dopdolu hayatında mühendis, mimar, inşaatçı, çok başarılı bir restorasyoncu, güzel yazı ve antika koleksiyoncusu, Türk Mîmârî Târihine damgasını vuran çok ciddi bir araştırıcı, mütefekkir ve derviş idi... Aynı zamanda İstanbul Fetih Cemiyeti'nin 30 yıllık reisi, bu cemiyete bağlı Yahya Kemal Enstitüsü ve İstanbul Enstitüsü'nün kurucusu ve azası, son olarak da fikir ve sanat hayatında mühim bir mevkii olan Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nın bânisi...

Şerecesi babası Piyâde Kaymakam (Miralay) İsmâil Hakkı Bey yoluyla Bolu'lu Ramazanoğulları'na annesi Meliha Hanımefendi tarafından da bugün Budapeşte'deki türbesinde yatan veli Gülbaba'ya dayanır.

İstanbul Şehzâdebaşı'nda Kalenderhâne Mahallesi'nde 1899 Aralık ayının 22'sinde doğdu.

O günlerdeki İstanbul'un Şehzâdebaşı'nın renkli muhiti, İsmâil Hakkı Bey'in selâmlık sohbetleri, imanlı âile ocağı içinde vatan, millet ve devlet sevgisi, haramsız lokma, riyâsız sevgi ta küçük yaşından beri Ekrem Hakkı Bey'i çevreledi. Duyguları aynı zamanda devrin sanat ve ilim muhitleriyle bereketlenip olgunlaştı.

1979 senesinin 3 Mayısında İstanbul Üniversitesi takdire şâyân bir kadirşinaslıkla kendisine "Fahri Edebiyat Doktorluğu" pâyesini tevcih etmiştir. Daha sonra 17 Kasım 1979 da Aydınlar Ocağı da tesis ettiği ilk "Üstün Hizmet Armağanı"nı Ekrem Hakkı Bey'e takdim etmiştir.

Hakiki sahibinin Hakk, kendisine sâdece bir emanetçi olduğunun idraki ile yukarıda da söylediğimiz gibi bütün koleksiyonlarını, bir müzeden farksız olan evini, gelecek nesillerin istifadesine sundu "Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı" adıyla kurulan vakıf, Ekrem Hakkı Ayverdi'nin maddi ve manevi mirasıyla millete ve onun imanına hizmet etmeği en üstün vazife bilmektedir.

Biz burada onun ancak fikri makalelerini neşredebilmekteyiz. Zîrâ ilmi tetkiklerinin bâzıları hemen hemen bir kitab hacmini tutmakta ve içinde birçok teknik ilaveler de bulunmaktadır. İstanbul Fetih Cemiyeti reisi olarak kuvvetli şahsiyeti ile yaptığı tesiri ve üstün hizmetleri teker teker saymak değildir. Aşağıdaki listelerde eserlerini ve yaptığı restorasyon ve inşaat işlerini bulacaksınız. Çoğu Fetih Cemiyeti'nin neşriyatı olan eserleri ile Türk Mîmârî araştırıcılığında bir mekteb meydana getiren bu koca Türk'e Ekrem Hakkı Ayverdi Beyefendi'ye Hak'tan tekrar mağfiretler dileriz. Rûhuna fâtihâlar...

Devamını oku...